شرکت مهرسام وندا

PERSIS 1015

PERSIS 1015 f1

شکل میوه: کشیده

وزن متوسط میوه: 120-150 گرم

سفتی/ ماندگاری میوه: خوب

نوع کشت: فضای باز

دوره رسیدگی: زودرس (80 روزه)

وضعیت بنیه بوته: قوی   

پوشش برگی:  خوب

مقاوم/ متحمل نسب به بیماری های:

  • ویروس پیچیدگی زرد برگ گوجه فرنگی TYLCV
  • ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی TSWV
  • ویروس موزاییک گوجه فرنگی TOMV
  • پژمردگی باکتریایی
  • پژمردگی ورتیسیلیومی
  • فوزاریوم نوع دو
  • شانکر آلترناریای ساقه
  • نماتد

پرسیس 1015 یک رقم پر محصول با بار متراکم و نسبتاً زودرس است. این رقم مناسب کشت در فضای باز بوده و بوته قوی دارد. هم برای تازه خوری و هم برای مصارف صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. میوه کشیده آن سفت و دارای پوست ضخیم و بریکس بالا می باشد.

اطلاعات فروش و نوزیع هارتیوا 1010

j,cdu1

وضعیت توزیع هارتیوا 1010

آخرین پارت توزیع شده: –

زمان توزیع مجدد: نامشخص

وضعیت موجودی شرکت: موجودی دارد

نمایندگی

نمایندگی های فروش هارتیوا 1010

تعداد نمایندگی های فروش: 1 نماینده

منطقه مورد توزیع: کل کشور

وضعیت موجودی نماینده: موجودی دارد

j,cdu1

وضعیت توزیع هارتیوا 1010

آخرین پارت توزیع شده: –

زمان توزیع مجدد: نامشخص

وضعیت موجودی شرکت: موجودی ندارد

Picture1

اعطای نمایندگی جدید توزیع هارتیوا 1010

جهت دریافت نمایندگی توزیع این رقم در سال های بعد، می توانید با مدیریت شرکت مهرسام در ارتباط باشید

قیمت

قیمت توزیع هارتیوا 1010

حداکثر قیمت فروش نماینده : 3.000.000 تومان

حداقل قیمت توزیع نماینده: 2.700.000 تومان

 

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد پرسیس 1015 کارشناسان فنی ما در ارتباط باشد

مشخصات کلی سایر ارقام شرکت اگریپا