شرکت مهرسام وندا

ALINA 1024

ALINA 1024 f1

شکل میوه: گرد بلوکی با کاسبرگ

وزن متوسط میوه: 150-180 گرم

سفتی/ ماندگاری میوه: خوب

نوع کشت: فضای باز

دوره رسیدگی: زودرس (75 روزه)

وضعیت بنیه بوته: قوی   

پوشش برگی:  خوب

مقاوم/ متحمل نسب به بیماری های:

  • ویروس موزاییک گوجه فرنگی ToMV
  • ویروس پیچیدگی زرد برگ گوجه فرنگی TYLCV
  • خال زدگی باکتریایی گوجه فرنگی
  • پژمردگی ورتیسیلیومی
  • لکه برگی خاکستری
  • فوزاریوم نوع دو

آلینا 1024 یک رقم پر بار و زودرس است. بوته قوی با پوشش برگی مناسب و قدرت بازپروری (ریکاوری) خوب می باشد. میوه ها یک شکل و هم اندازه بوده و رنگ پوست و گوشت میوه قرمز تیره است. میوه سفت با ماندگاری بالا بوده و دارای بریکس بالا می باشد. بدین ترتیب هم برای صادارت و هم ارائه به بازار داخلی و هم مصارف صنعتی کاربرد دارد.

اطلاعات فروش و نوزیع هارتیوا 1010

j,cdu1

وضعیت توزیع هارتیوا 1010

آخرین پارت توزیع شده: –

زمان توزیع مجدد: نامشخص

وضعیت موجودی شرکت: موجودی دارد

نمایندگی

نمایندگی های فروش هارتیوا 1010

تعداد نمایندگی های فروش: 1 نماینده

منطقه مورد توزیع: کل کشور

وضعیت موجودی نماینده: موجودی دارد

j,cdu1

وضعیت توزیع هارتیوا 1010

آخرین پارت توزیع شده: –

زمان توزیع مجدد: نامشخص

وضعیت موجودی شرکت: موجودی ندارد

Picture1

اعطای نمایندگی جدید توزیع هارتیوا 1010

جهت دریافت نمایندگی توزیع این رقم در سال های بعد، می توانید با مدیریت شرکت مهرسام در ارتباط باشید

قیمت

قیمت توزیع هارتیوا 1010

حداکثر قیمت فروش نماینده : 3.000.000 تومان

حداقل قیمت توزیع نماینده: 2.700.000 تومان

 

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد آلینا 1024با کارشناسان فنی ما در ارتباط باشد

مشخصات کلی سایر ارقام شرکت اگریپا