شرکت مهرسام وندا

HEARTIVA 1010

HEARTIVA 1010 f1

شکل میوه: گرد بلوکی با کاسبرگ

وزن متوسط میوه: 110-130 گرم

سفتی/ ماندگاری میوه: بسیار بالا

نوع کشت: فضای باز

دوره رسیدگی: نسبتا زودرس (80 روزه)

وضعیت بنیه بوته: قوی   

پوشش برگی:  خوب

مقاوم/ متحمل نسب به بیماری های:

  • ویروس موزاییک گوجه فرنگی ToMV
  • ویروس پیچیدگی زرد برگ گوجه فرنگی TYLCV
  • پژمردگی باکتریایی
  • لکه برگی خاکستری گوجه فرنگی
  • فوزاریوم نوع دو
  • شانکر آلترناریایی ساقه
  • نماتد

هارتیوا 1010 یکی از ارقام برجسته شرکت اگریپا است که به سبب کیفیت میوه، عملکرد بسیار بالا و البته پک مقاومتی خوب، مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته است. هارتیوا رقمی برای کشاورزانی است که کیفیت و عملکرد را با هم می خواهند

اطلاعات فروش و نوزیع هارتیوا 1010

j,cdu1

وضعیت توزیع هارتیوا 1010

آخرین پارت توزیع شده: –

زمان توزیع مجدد: نامشخص

وضعیت موجودی شرکت: موجودی دارد

نمایندگی

نمایندگی های فروش هارتیوا 1010

تعداد نمایندگی های فروش: 1 نماینده

منطقه مورد توزیع: کل کشور

وضعیت موجودی نماینده: موجودی دارد

j,cdu1

وضعیت توزیع هارتیوا 1010

آخرین پارت توزیع شده: –

زمان توزیع مجدد: نامشخص

وضعیت موجودی شرکت: موجودی ندارد

Picture1

اعطای نمایندگی جدید توزیع هارتیوا 1010

جهت دریافت نمایندگی توزیع این رقم در سال های بعد، می توانید با مدیریت شرکت مهرسام در ارتباط باشید

قیمت

قیمت توزیع هارتیوا 1010

حداکثر قیمت فروش نماینده : 3.000.000 تومان

حداقل قیمت توزیع نماینده: 2.700.000 تومان

 

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد هارتیوا 1010 با کارشناسان فنی ما در ارتباط باشد

مشخصات کلی سایر ارقام شرکت اگریپا