شرکت مهرسام وندا

APRA 1028

APRA 1028 f1

شکل میوه: گرد با کاسبرگ

وزن متوسط میوه: 250-280 گرم

سفتی/ ماندگاری میوه: متوسط

نوع کشت: فضای باز

دوره رسیدگی: نسبتا زودرس(80 روزه)

وضعیت بنیه بوته: خوب

پوشش برگی:  خوب

مقاوم/ متحمل نسب به بیماری های:

  • ویروس موزاییک گوجه فرنگی ToMV
  • ویروس پیچیدگی زرد برگ گوجه فرنگی TYLCV
  • پژمردگی ورتیسیلیومی
  • فوزاریوم نوع 2

آپرا 1028 یک رقم پر بار و نسبتاً زودرس است. بوته قوی و بزرگ بوده و پوشش برگی خوب و ریکاوری (گل انگیزی و تداوم رشد) خیلی خوبی دارد. میوه ها درشت، یک شکل و خوش رنگ اند. یک رقم دو منظوره به شمار می رود. هم برای صادرات مناسب است و هم در صورت نبودن بازار خارجی با توجه به بریکس بالای آن، مصارف صنعتی خواهد داشت.

اطلاعات فروش و نوزیع هارتیوا 1010

j,cdu1

وضعیت توزیع هارتیوا 1010

آخرین پارت توزیع شده: –

زمان توزیع مجدد: نامشخص

وضعیت موجودی شرکت: موجودی دارد

نمایندگی

نمایندگی های فروش هارتیوا 1010

تعداد نمایندگی های فروش: 1 نماینده

منطقه مورد توزیع: کل کشور

وضعیت موجودی نماینده: موجودی دارد

j,cdu1

وضعیت توزیع هارتیوا 1010

آخرین پارت توزیع شده: –

زمان توزیع مجدد: نامشخص

وضعیت موجودی شرکت: موجودی ندارد

Picture1

اعطای نمایندگی جدید توزیع هارتیوا 1010

جهت دریافت نمایندگی توزیع این رقم در سال های بعد، می توانید با مدیریت شرکت مهرسام در ارتباط باشید

قیمت

قیمت توزیع هارتیوا 1010

حداکثر قیمت فروش نماینده : 3.000.000 تومان

حداقل قیمت توزیع نماینده: 2.700.000 تومان

 

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد آپرا 1028 کارشناسان فنی ما در ارتباط باشد

مشخصات کلی سایر ارقام شرکت اگریپا