شرکت مهرسام وندا

VITALI 1025

VITALI 1025 f1

شکل میوه: گرد و کمی پهن با کاسبرگ

وزن متوسط میوه: 250-260 گرم

سفتی/ ماندگاری میوه: متوسط

نوع کشت: فضای باز

دوره رسیدگی: نسبتا زودرس(80 روزه)

وضعیت بنیه بوته: قوی   

پوشش برگی:  خوب

مقاوم/ متحمل نسب به بیماری های:

  • ویروس موزاییک گوجه فرنگی ToMV
  • ویروس پیچیدگی زرد برگ گوجه فرنگی TYLCV
  • خال زدگی باکتریایی گوجه فرنگی
  • پژمردگی ورتیسیلیومی
  • لکه برگی خاکستری
  • فوزاریوم نوع دو 

ویتالی 1025 یک رقم پر بار و نسبتاً زودرس است. بوته بسیار قوی بوده و پوشش برگی خیلی خوبی دارد. میوه ها درشت، یک شکل و خوش رنگ اند. یک رقم دو منظوره به شمار می رود. هم برای صادرات مناسب است و هم در صورت نبودن بازار خارجی با توجه به بریکس بالای آن، مصارف صنعتی خواهد داشت.

اطلاعات فروش و نوزیع هارتیوا 1010

j,cdu1

وضعیت توزیع هارتیوا 1010

آخرین پارت توزیع شده: –

زمان توزیع مجدد: نامشخص

وضعیت موجودی شرکت: موجودی دارد

نمایندگی

نمایندگی های فروش هارتیوا 1010

تعداد نمایندگی های فروش: 1 نماینده

منطقه مورد توزیع: کل کشور

وضعیت موجودی نماینده: موجودی دارد

j,cdu1

وضعیت توزیع هارتیوا 1010

آخرین پارت توزیع شده: –

زمان توزیع مجدد: نامشخص

وضعیت موجودی شرکت: موجودی ندارد

Picture1

اعطای نمایندگی جدید توزیع هارتیوا 1010

جهت دریافت نمایندگی توزیع این رقم در سال های بعد، می توانید با مدیریت شرکت مهرسام در ارتباط باشید

قیمت

قیمت توزیع هارتیوا 1010

حداکثر قیمت فروش نماینده : 3.000.000 تومان

حداقل قیمت توزیع نماینده: 2.700.000 تومان

 

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد ویتالی 1025 کارشناسان فنی ما در ارتباط باشد

مشخصات کلی سایر ارقام شرکت اگریپا