شرکت مهرسام وندا

GENSIS 1013

GENTEEL 1013 f1

شکل میوه: گرد بشقابی

وزن متوسط میوه: 170-220 گرم

سفتی/ ماندگاری میوه: خوب

نوع کشت: فضای باز/گلخانه

دوره رسیدگی: نسبتا زودرس (80 روزه)

وضعیت بنیه بوته: قوی   

پوشش برگی:  خیلی خوب

مقاوم/ متحمل نسب به بیماری های:

  • ویروس موزاییک گوجه فرنگی ToMV
  • ویروس پیچیدگی زرد برگ گوجه فرنگی TYLCV
  • خال زدگی باکتریایی گوجه فرنگی
  • فوزاریوم نوع دو
  • پژمردگی ورتیسیلیومی
  • نماتد

جنتیل 1013 یک رقمی پر بار است با رشد نا محدود و نسبتاً زودرس. بوته قوی و پوشش برگی خیلی خوب دارد. میوه ها یک شکل، یک اندازه و خوش رنگ می باشند. پوست میوه ضخیم و بافت آن سفت بوده و ماندگاری بالا دارد. این رقم برای صادرات مناسب است. 

اطلاعات فروش و نوزیع هارتیوا 1010

j,cdu1

وضعیت توزیع هارتیوا 1010

آخرین پارت توزیع شده: –

زمان توزیع مجدد: نامشخص

وضعیت موجودی شرکت: موجودی دارد

نمایندگی

نمایندگی های فروش هارتیوا 1010

تعداد نمایندگی های فروش: 1 نماینده

منطقه مورد توزیع: کل کشور

وضعیت موجودی نماینده: موجودی دارد

j,cdu1

وضعیت توزیع هارتیوا 1010

آخرین پارت توزیع شده: –

زمان توزیع مجدد: نامشخص

وضعیت موجودی شرکت: موجودی ندارد

Picture1

اعطای نمایندگی جدید توزیع هارتیوا 1010

جهت دریافت نمایندگی توزیع این رقم در سال های بعد، می توانید با مدیریت شرکت مهرسام در ارتباط باشید

قیمت

قیمت توزیع هارتیوا 1010

حداکثر قیمت فروش نماینده : 3.000.000 تومان

حداقل قیمت توزیع نماینده: 2.700.000 تومان

 

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد جنتیل 1013 با کارشناسان فنی ما در ارتباط باشد

مشخصات کلی سایر ارقام شرکت اگریپا