شرکت مهرسام وندا

FURTER 1016

FURTER 1016 f1

شکل میوه: بلوکی با کاسبرگ

وزن متوسط میوه: 140-160 گرم

سفتی/ ماندگاری میوه: بسیار بالا

نوع کشت: فضای باز

دوره رسیدگی: نسبتا دیر رس (100روزه)

وضعیت بنیه بوته: بسیار قوی

پوشش برگی:  بسیار خوب

مقاوم/ متحمل نسب به بیماری های:

  • ویروس موزاییک گوجه فرنگی ToMV
  • ویروس پیچیدگی زرد برگ گوجه فرنگی TYLCV
  • ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی TSWV
  • پژمردگی باکتریایی
  • خال زدگی باکتریایی گوجه فرنگی
  • لکه برگی خاکستری گوجه فرنگی
  • فوزاریوم نوع دو
  • شانکر آلترناریایی ساقه
  • پژمردگی ورتیسیلیومی

فورتر 1016 یک رقم مناسب فضای باز بوده و بوته قوی دارد و پوشش برگی عالی ایجاد می کند. رقمی بسیار پر محصول است. میوه های بلوکی آن بسیار سفت و دارای ماندگاری مطلوب و مناسب برای بازار داخل و صادرات می باشند. مقاومتی مطلوب نسبت به بیماریها دارد.

اطلاعات فروش و نوزیع هارتیوا 1010

j,cdu1

وضعیت توزیع هارتیوا 1010

آخرین پارت توزیع شده: –

زمان توزیع مجدد: نامشخص

وضعیت موجودی شرکت: موجودی دارد

نمایندگی

نمایندگی های فروش هارتیوا 1010

تعداد نمایندگی های فروش: 1 نماینده

منطقه مورد توزیع: کل کشور

وضعیت موجودی نماینده: موجودی دارد

j,cdu1

وضعیت توزیع هارتیوا 1010

آخرین پارت توزیع شده: –

زمان توزیع مجدد: نامشخص

وضعیت موجودی شرکت: موجودی ندارد

Picture1

اعطای نمایندگی جدید توزیع هارتیوا 1010

جهت دریافت نمایندگی توزیع این رقم در سال های بعد، می توانید با مدیریت شرکت مهرسام در ارتباط باشید

قیمت

قیمت توزیع هارتیوا 1010

حداکثر قیمت فروش نماینده : 3.000.000 تومان

حداقل قیمت توزیع نماینده: 2.700.000 تومان

 

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد فورتر 1016با کارشناسان فنی ما در ارتباط باشد

مشخصات کلی سایر ارقام شرکت اگریپا